A TOP-TONY'99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételei

I. Általános Szabályok

I/1. Az Általános Szerződési Feltételek Hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TOP-TONY'99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41., telefonszám: +36703646140, e-mail cím: frita1002@gmail.com cégjegyzékszám: 01-06-722551, adószám: 20290722-1-41 - a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) között létrejött jogviszonyokat szabályozza. Jelen ÁSZF alkalmazásában kereskedelmi szolgáltatáson a Szolgáltató www.lizanagy.hu vagy lizanagy.com weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) leadott megrendelések útján létrejött ingó dolgok (a továbbiakban: Áru) adásvétele értendő.

I/2. A regisztráció

A Vásárló az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Weboldalon regisztrálhat. Természetes személy Vásárló csak akkor regisztrálhat, ha 16. életévét betöltötte. A regisztráció során a Vásárló az alábbi adatokat köteles megadni:

Természetes személy Vásárló esetén: felhasználó nevét, jelszavát; azonosító adatai közül: nevét, lakcímét, kézbesítési címét (név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország), e-mail címét és telefonszámát, számlázási címét (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország);

Jogi személy Vásárló esetén: felhasználó nevét, jelszavát; azonosító adatai közül: nevét, székhelyét, kézbesítési címét (név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország), e-mail címét, telefonszámát, valamint – amennyiben ilyen van - adószámát és nyilvántartási számát (gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát, civil szervezet esetén nyilvántartási számát), számlázási címét (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország).

A regisztráció során megadott fenti adatok helyességért a Vásárló felel. Az adatok helytelen megadásából eredő valamennyi kár a Vásárlót terheli. Az adatbeviteli hibákat a Vásárló a Weboldalon a 3. pont szerinti megrendelés leadását megelőzően, vagy a „személyes menüben” javíthatja.

A fenti személyes adatok kezelése tekintetében a Szolgáltató a jelen ÁSZF részét képező adatkezelési szabályzat szerint jár el.

A regisztráció során a Vásárló köteles nyilatkozni arról, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket (ide értve az ÁSZF részét képező adatkezelési szabályzatot is) teljes egészében elfogadja.

A regisztráció sikeres elvégzéséről a Szolgáltató a Vásárló megadott e-mail címére visszaigazolást küld. A Vásárló a Szolgáltató Weboldalán a megadott felhasználó nevével és jelszavával tud belépni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Vásárló felhasználó neve és/vagy jelszava a Szolgáltatónak fel nem róható okból illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válik.

A Vásárló a regisztrációját bármikor törölheti.

I/3. Az adásvételi szerződés létrejötte

A Vásárló megrendelést kizárólag a weboldalon leadott nyilatkozattal adhat (megrendelés leadása). A Vásárló a megrendelés leadása előtt az weboldalon található Árukat egyenként a „Kosárba” helyezi, majd kiválasztja a „Fizetés” opciót. Természetes személy csak akkor adhat le megrendelést, ha a 16. életévét betöltötte.

A megrendelés leadása előtt a Vásárló köteles nyilatkozni arról, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket (ide értve az ÁSZF részét képező adatkezelési szabályzatot is) teljes egészében elfogadja.

A „Fizetés” opció kiválasztását követően a Weboldal a Vásárlót az „Összesítő” oldalra irányítja, amely összesíti a rendelést az Áru(k) neve, darabszáma, és vételára tekintetében. Ezen oldalon a Vásárló a „Kosár” tartalmat módosíthatja, vagy véglegesítheti.

A megrendelés leadása előtt a „Kosár” tartalmát a Vásárlónak az Összesítő oldalon véglegesítenie kell. A véglegesítést követően a Vásárló felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezhet, vagy folytathatja a megrendelés leadását regisztráció nélkül.

A Vásárlót bejelentkezését, vagy a bejelentkezés nélküli megrendelés kiválasztását követően a Weboldal a „Cím” oldalra irányítja. A „Cím” oldal bejelentkezett és regisztrált Vásárló esetén automatikusan megjeleníti a Vásárló regisztráció során megadott, az I./2. pontban felsorolt azonosító adatait. Amennyiben a Vásárló a regisztráció nélküli vásárlás mellett döntött, úgy jelen oldalon meg kell adnia az I./2. pontban felsorolt azonosító adatait.

A „Cím” oldal véglegesítését követően a Weboldal a Vásárlót a „Szállítás” oldalra irányítja. A „Szállítás” oldal felsorolja az egyes szállítási módokat, valamint azok költségét, amelyek közül a Vásárló választhat.

A „Szállítás” oldalon a szállítási mód kiválasztását követően a Weboldal a Vásárlót a „Fizetés” oldalra irányítja. A „Fizetés” opció kiválasztása során a Weboldal a Vásárlót átirányítja a Barion fizetési oldalára, ahol a Vásárló kezdeményezi a Korásba helyezett Áruk összesített Vételárának, valamit a szállítási díjnak a megfizetését.

A sikeres fizetést követően a Barion rendszere visszairányítja a Vásárlót a Weboldalra.

A „Fizetés” opció kiválasztása (megrendelés leadása) a Vásárló részéről az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A megrendelés nyomán az adásvételi szerződés a Szolgáltató által a Vásárló e-mail címre megküldött visszaigazolással jön létre (a megrendelés visszaigazolása a Szolgáltató részéről a Vásárló ajánlata elfogadásának minősül), amely visszaigazolásban a Szolgáltató összesíti a megrendelt Áru(k) nevét, darabszámát, vételárát, , a választott szállítási módot és annak költségét, továbbá feltünteti a Vásárló azonosító adatait. A Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének leadásától számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Az így létrejött adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyeket a Szolgáltató úgy iktat, hogy az utóbb hozzáférhető.

A szerződés nyelve a Vásárló választása esetén angol vagy magyar..

I/4. Az Áru

A Vásárló kizárólag olyan Áru tekintetében adhatja le megrendelését, amelyet a Szolgáltató a Weboldalon eladásra kínál. Az Áru egyes tulajdonságai a Szolgáltató Weboldalán, az adott Áru leírásában szerepelnek.

I/5. A Vételár, a Vételár megfizetésének módja, egyéb költségek

Az Áru Vételára az egyes Áruk tekintetében a Weboldalon kerül rögzítésre. A feltüntetett vételárak minden esetben bruttó, azaz általános forgalmi adóval növelt árak. A feltüntetett Vételár egységár, azaz egy darab Áru vételárát rögzíti. Az Áru vételára alapbeállításként Euróban van meghatározva, a Vásárló azonban a Weboldalon a dollár vagy forint opciókkal kiválaszthatja a számára megfelelő pénznemet.

Egyéb költségnek minősül a fuvardíj. A Vételár nem tartalmazza fuvardíjat– ezen költségeket a megrendelés leadása előtt a „Szállítás” oldal tartalmazza tételesen.

A Szolgáltató az Áruk vételárát bármikor módosíthatja azzal, hogy a módosított vételár a Weboldalon történő megjelenéssel lép hatályba. A módosított vételár nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyeket a Vásárló a módosított vételár Weboldalon történő megjelenését megelőzően adott le, függetlenül arról, hogy a Vásárló a Vételárat már megfizette-e vagy sem.

Amennyiben a Szolgáltató Weboldalára nyilvánvalóan téves Vételár kerül közzétételre, úgy a Szolgáltató nem köteles a téves Vételáron elfogadni a megrendelést. A Vételár akkor minősül nyilvánvalóan tévesnek, ha az jelentősen eltér a kereskedelemben kapható hasonló áruk átlagos Vételárától. Ha a Vásárló megrendelését a téves Vételáron adja le, úgy a Szolgáltató a helyes Vételárat ajánlja fel a Vásárlónak azzal, hogy a Vásárló nyomban, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Vételár megfizetésének módja:

A Vásárló a Vételárat és az egyéb költségeket bankkártyás fizetéssel fizeti meg a Szolgáltatónak. Ezen esetben a megrendelés leadását követően a Szolgáltató Weboldala átirányítja a Vásárlót az elektronikus fizetést lebonyolító szolgáltató (Barion) weboldalára.

Az elektronikus fizetést lebonyolító szolgáltató a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszám: 01-10-048552, MNB azonosító: 25353192).

A fizetés a Barion Smart Gateway szolgáltatásán keresztül történik. A szolgáltatás használatára a Barion mindenkori szerződési feltételei irányadóak.

I/6. Az adásvételi szerződés teljesítése

A Szolgáltató a a raktárkészleten lévő Áru esetén az adásvételi szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül az adásvételi szerződés tárgyát képező Árukat közreműködője útján, futárszolgálattal kézbesíti a Vásárló részére. Amennyiben az Áru nincs raktárkészleten, úgy a Szolgáltató az adásvételi szerződés létrejöttét követő 14 napon belül, közreműködője útján futárszolgálattal kézbesíti azt a Vásárlónak. Arról, hogy az Áru raktérkészleten van-e, a Vásárló az Áru leírásában kap tájékoztatást.

A Szolgáltató a megrendelt Árut közreműködője, a DesiCore Kreatív és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Róna park 4. 1. em. 11., cégjegyzékszám: 01-09-277719) részére adja át, amely továbbítja azt a DHL Express Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060665, székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 302. ép.) futárszolgálatnak.

A szerződés a Szolgáltató részéről akkor teljesített, ha a Vásárló az adásvétel tárgyát képező Árut átvette. A Vevő a kárveszélyt az Áru átvételét követően viseli. Az Áruban az Áru kézbesítését megelőzően keletkezett károkért a Szolgáltató felel a Vásárlóval szemben. Az adásvételi szerződés a Vevő részéről akkor teljesített, ha az Áru Vételárát, valamint az egyéb költségeket megfizette.

I/7. Számlázás

A Szolgáltató az adásvétel tárgyát képező Árukról elektornikus számlát állít ki, amelyet megküld a Vásárló által megadott e-mailcímre. A számlázási rendszert a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201) üzemelteti.

II. Fogyasztó Vásárló esetén alkalmazandó különös szabályok

A jelen II. pontban foglalt szabályok kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha a Vásárló fogyasztónak minősül. Fogyasztó az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

II/1. Elállás

A Vásárló az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállási jogát

a) az Árunak,

b) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

c) több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállás jogát a Vásárló az adásvételi szerződés létrejöttét, valamint az Áru átvételét követő időtartamban is gyakorolhatja.

A Vásárló elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát megküldi a Szolgáltató e-mail címére, vagy postacímére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Vásárló nevét, címét, a nyilatkozat keltét, az Áru nevét és átvételének időpontját.

Ha a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben keletkezett költségeket is (egyéb költségek). Az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, valamint az egyéb költségeket a Szolgáltató a Vásárló által a megrendelés során kiválasztott fizetési móddal egyező módon téríti vissza.

A Vásárló elállása esetén az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Árut köteles a Szolgáltatónak visszaküldeni. Ha a Vásárló a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód igénybevételével adja át a Szolgáltatónak az Árut, úgy ennek többletköltségét a Vásárló viseli, egyebekben a fuvarozás költségét a Szolgáltató megtéríti a Vásárlónak. A Vásárló csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeg, valamint a költségek visszatérítését, amíg a Vásárló az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az visszaküldte.

A Vásárló elállási jogát az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:

a) olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;

c) olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d) olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

II/2. A Vásárló ajánlati kötöttsége

A Vásárlót az adásvételi szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának a joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

II/3. Kellékszavatosság

A Vásárló Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérheti kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

II/4. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az II/3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

II/5. Panaszkezelési szabályzat

A Vásárló írásban (a Szolgáltató székhelyére küldött postai küldeményben, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben), vagy szóban (a Szolgáltató székhelyén személyesen, vagy telefonon) a Szolgáltatónál panaszt tehet. A panasz a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltatás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vásárló részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja,

b) telefonon vagy e-mail felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi –

egyéb esetekben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy e-mailen megküldött panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a) a Vásárló neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy e-mail felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy e-mail felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásban előterjesztett panaszt a Szolgáltató megvizsgálja és 30 napon belül érdemben megválaszolja. Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárlónak részletes indokolással ellátott választ küld.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatot nem működtet.

II/6. Fogyasztói jogok érvényesítése

Panasztétel a Szolgáltatónál a II/5. pontban foglalt szabályok szerint.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (az illetékes hatóságok listája: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista).

Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése: A Vásárló fogyasztói jogvita esetén panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Egyéb Békéltető Testületek listája: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

III. Adatkezelési szabályzat

III/1. Az adatkezelés általános célja

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, teljesítése, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített adásvételi szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a Vevő által átadott személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

III/2. Az adatkezelés egyéb célja

A Szolgáltató a Vevő által részére átadott adatokat bármely, III/1. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen hatékonyságának növelése, a Vásárlóknak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Vásárló hozzájárulása alapján kezelhet.

A Vásárló a III/2. pontban foglalt adatkezelést bármikor megtilthatja a Szolgáltatónak.

A jelen pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze a Vásárló azonosító adataival és a Vásárló hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

III/3. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A személyes adat kezelése az érintett Vásárló hozzájárulásán alapul. Az érintett Vásárló a I/2. pontban foglalt regisztráció vagy a megrendelés leadása során, kifejezett nyilatkozatával járul hozzá adatai kezeléséhez. A Szolgáltató a kifejezett nyilatkozatot köteles megőrizni. A Vásárló az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jelen ÁSZF I/2. pontja szerint természetes személy esetén kizárólag az regisztrálhat, valamint megrendelést az adhat le, aki a 16. életévét betöltötte. Ha a jelen ÁSZF szabályainak megszegésével, 16. életévét be nem töltött természetes személy végzi el a regisztrációt, úgy e körben a Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja – az ilyen okból kiszabott esetleges adatvédelmi bíróságot az ÁSZF-et megszegő Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a regisztrált Vásárló regisztrációját törli, úgy a Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatait.

Ha a Vásárló megrendelését regisztráció nélkül adja le, úgy a Szolgáltató a személyes adatait az adásvételi szerződés teljesítését követően haladéktalanul törli kell.

A fenti szabályok nem érintik a jogszabályban (például számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési (iratőrzési) kötelezettségek teljesítését, ezért a Szolgáltató a számlázási adatokat az egyéb személyes adatok törlése ellenére is kezelheti. Ezen esetben az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogszabályon alapuló kötelezettségének teljesítése.

III/4. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Szolgáltató: TOP-TONY'99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41., telefonszám: +36703646140, e-mail cím: frita1002@gmail.com cégjegyzékszám: 01-06-722551, adószám: 20290722-1-41).

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138356/2018

III/5. A kezelt személyes adatok

A Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. felhasználónév

 2. jelszó

 1. név

 2. lakcím (utcanév, házszám, település, irányítószám, ország)

 3. kézbesítési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám, ország)

 4. e-mail cím

 5. telefonszám

h) számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország);

III/6. Az adatok törlése

A III/1 és III/2. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Vásárló így rendelkezik.

Valamennyi adatot törölni kell, ha a Vásárló a regisztrációját törli, vagy – amennyiben a Vásárló megrendelését regisztráció nélkül adta le – ha az adásvételi szerződés teljesítettnek minősül.

Az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

A fenti szabályok nem érintik a jogszabályban (például számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési (iratőrzési) kötelezettségek teljesítését, ezért a Szolgáltató a számlázási adatokat az egyéb személyes adatok törlése ellenére is kezelheti.

III/7. A Vásárló tájékoztatása

A Vásárló a regisztrációt követően bármikor megismerheti, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Vásárlóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Az érintett Vásárló kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett Vásárló számára általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a Vásárlót erre irányuló kérelmétől számított legfeljebb 25 napon belül, írásban tájékoztatja. A tájékoztatás ingyenes.

III/8. Adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kezelt adatok közül a Vásárló nevét és kézbesítési címét az Áru kézbesítése céljából harmadik személyeknek továbbíthatja.

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett Vásárló tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

A Szolgáltató az alábbi személyeknek továbbítja a személyes adatait:

A számla kiállítása céljából a III./5. pontja c) és h) pontjában foglalt adatokat a Szolgáltató KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201) részére továbbítja.

Az Áru kézbesítése céljából III./5. pontja c), e), f) és g) pontjában foglalt adatokat a Szolgáltató a DesiCore Kreatív és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Róna park 4. 1. em. 11., cégjegyzékszám: 01-09-277719) részére küldi meg.

A DesiCore Kreatív és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság a részére átadott adatokat a DHL Express Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060665, székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 302. ép.) részére továbbítja az Áru kézbesítése céljából.

A könyvelés céljából a Szolgáltató a könyvelés céljából a III/5. pont c) és h) pontjában foglalt adatokat a G-BALANCE BT. (cégjegyzékszám: 01-06-411271, székhely: 1194 Budapest, Áchim András utca 124. fszt. 5.).

Az Áru Vételárának megfizetése érdekében a Szolgáltató a III/5. pont c), d), e), f) és h) pontban foglalt adatokat a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszám: 01-10-048552) részére továbbítja.

III/9. Az adatok helyesbítése, módosítása, zárolása, adathordozás

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett Vásárló a Szolgáltató Weboldalán a személyes adatait bármikor módosíthatja. A személyes adatok módosítása vagy helyesbítése esetén a Szolgáltató a haladéktalanul törli a már nem hatályos személyes adatokat.

Az érintett Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről tájékoztatni kell az érintettet vásárlót, továbbá mindazokat akik részére az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait.

Az Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt a kérelmet megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A Vásárló arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató. A Szolgáltató az erre irányuló kérelem esetén 15 napon belül az adatokat megküldi a Vásárló lakcímére.

A fenti szabályok nem érintik a jogszabályban (például számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési (iratőrzési) kötelezettségek teljesítését, ezért a Szolgáltató a számlázási adatokat az egyéb személyes adatok törlése, zárolása ellenére is kezelheti.

III/10. Az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személy adatokat szerverein (adathordozón) tárolja. Az adathordózókat jelszóval kell védeni, az adathordozók zárt, jelszóval védett hálózaton keresztül érhetők el. A Szolgáltató a személyes adatok tárolására harmadik személyektől tárhelyszolgáltatást nem vehet igénybe.

III/11. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett Vásárlók jogaira és szabadságaira nézve.

A bejelentésben legalább:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 1. közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 1. ismertetni kell a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a III/11. pontjának b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

III/12. Az érintett Vásárló jogainak érvényesítése

Az érintett Vásárló az adatkezelés tekintetében észlelt jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

IV. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény, valamint A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezési irányadók.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.


Product successfully added to the product comparison!